Barselona

İspanya'nın kuzeydoğusunda, Katalonya Özerk Bölgesi'nde bulunan Barselona, Pireneler'le Akdeniz kıyısı arasında uzanan birkaç ilçenin birleştirilmesiyle oluşmuştur.

İspanya'nın kuzeydoğusunda, Katalonya Özerk Bölgesi'nde bulunan Barselona, Pireneler'le Akdeniz kıyısı arasında uzanan birkaç ilçenin birleştirilmesiyle oluşmuştur.

Barselona Ülkenin kuzeydoğusunda, İspanya - Fransa sınırının 150 km güneyinde yer alır. İspanya'nın Akdeniz kıyısındaki en önemli limanı ve ticaret merkezidir. Kendine özgü kültürü ve güzelliğiyle ün yapmıştır. Dünyadaki nüfus yoğunluğu en yüksek olan kentlerden biridir.

Barselona kent planı düzenli ve uyumludur. Ticaret ve yerleşme alanları eski kentin merkeziyle çevresinde yoğunlaşmıştır. Sanayi bölgeleri bunların dışından çevreye doğru yayılır. Eski kentin ana ekseni, kuzeyde büyük ticaret merkezi Plaza de Cataluna, güneyde ise Paseo Maritimo ve kıyı şeridi arasında uzanan bir dizi bulvardan oluşan Las Ramblas'tır. İstanbul'da İstiklal Caddesi neyse Barselona'da 2 km.ye yaklaşan uzunluğu ile Las Ramblas Caddesi odur. Kafeleri, müzeleri, alışveriş merkezleri, sokak müzisyenleri ve akrobatları ile çok hareketli bir caddedir.

Barselona, tüm İspanya için bir kültür merkezi olmasının yanı sıra, Katalan dili ve kültürünün zenginleştirdiği özgün bir tarihsel geleneğe de sahiptir. Katalonya'nın siyasal ve toplumsal tarihinde belirleyici olan Katalan kültürü kapalı ve yerel bir kimliğe bürünmemiş, tersine dünyadaki öbür akımlara, özellikle Avrupa'ya açılarak gelişmiştir.

1450'de kurulmuş olan Barselona Üniversitesi ve 1968'de kurulan Özerk Barselona Üniversitesi kentin önde gelen bilim ve araştırma kurumlarındandır. Kentte büyük önem taşıyan müzeler arasında romanesk ve gotik ressamların yapıtlarını barındıran Katalonya Güzel Sanatlar Müzesi, 12. - 18. yüzyıl heykellerinin sergilendiği Federico Mares Müzesi ve gençliğinde dokuz yıl burada yaşamış olan Picasso'nun pek çok yapıtının bulunduğu Picasso Müzesi, Deniz Müzesi ve Jean Miro Vakfı önemli yer tutar.

Katalonya'daki sanayi kuruluşlarının dörtte üçü Barselona ve çevresindedir. Buradaki üretim, toplam ülke üretiminin yaklaşık beşte birini oluşturur. 18. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak en önemli sanayi kolu olan dokumacılık, sonraları yerini metalürji ve makine sanayilerine bırakmıştır.

Barselona için tavsiyeler

  • Tarihe Göre Listele
  • En Faydalılar
Şehri çok beğendim

-

Barselona'ya 15 Mart'ta ikinci gidişim. Şehri çok beğendim ve tekrar görmek istedim. Gezen görüşlerine kaçırdığım bir şey var mı diye bakmak istedim. İlk gidişimde La Rambla'da kiraladığımız evde kalmıştık. Muhteşem bir geziydi. Bakalım bu defa aynı tadı alabilecek miyim?

  • Faydalı buldum (0)
  • Faydalı bulmadım (0)
Barcelona Tatil

-

Barselona'ya Eylül/2011'de gittik, güzeldi.

  • Faydalı buldum (2)
  • Faydalı bulmadım (0)